GREEN PEOPLE are HAPPY PEOPLE.  

 

Waarom? Want wie goed doet, goed ontmoet. 

Groen doen is goed en geeft meer betekenis en geluk in je leven. 

Niet roofbouw, op zowel mens en natuur, maar goed doen hoort de norm te zijn! 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn mooie maatschappelijke doelen voor goed doen. 

Geld is slechts een middel, geen doel.

 

Help je mee de wereld een beter plek te maken?!

Wil je meer mooie mensen leren kennen? 

Leer je graag hoe je groener & gelukkiger kunt leven? 

 

Wees welkom bij deze club! 

En lees de mooie verhalen van onze groene helden. 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Why? Because if you do green you do good.

And this gives you more meaning and happiness in life. 

Not overexploitation, on people and nature, but doing good has to be the norm!

Freedom, equality and fraternity are beautiful social goals for doing good. 

Money is only a means, money is no goal.

 

Wanna help the world to become a better place?!

And learn how to be more green & happy?

 

Join the club! 

And meet cool people & stories.